รบกวนสอบถาม

ฝน
ไม่ทราบว่าตอนนี้ที่ไหนมีผู้ประสงค์จะสับเปลี่ยน-โอนย้าย-ตำแหน่งว่างไหมคะ ดิฉันเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อยู่ในกรุงเทพฯ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยากขอโอนย้ายคะ
คำตอบ