คิดถึงอาจารย์ครับ****

nunthachai prannua
อาจารย์ไม่ได้อยู่ศิลาทองแล้วหรือครับ? แล้วอาจารย์ย้ายไปอยู่ไหน?เมื่อไหร่ครับ? ผมดูรายขื่อบุคลากรศิลาทองไม่เห็นมีชื่ออาจารย์ ก็เลยสงสัยครับ ***ยังไงก็ขอให้อาจารย์รักษาสุขภาพนะครับ ศิษย์เก่า6/2รู่น1ครับ...
คำตอบ