สวัสดีครับ คุณเอก

สวัสดีครับ คุณเอก : จตุพร ขอบคุณอย่างมากครับ สำหรับคำกล่าว และความคิดเห็นที่มอบให้กันเสมอมา สำหรับมุมมองเรื่องชุมชนแบบใหม่ หรือการสร้างชุมชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการสื่อสารความคิด ความเข้าใจ จนไปถึงองค์ความรู้ หรือแม้กระทั่งน้ำใจไมตรี และมิตรไมตรีของผู้คน ที่สามารถแบ่งปัน และมอบให้กันได้นั้น ถือเป็นหนึ่งมิติแห่งความดีงาม เป็นมิติที่สำคัญ ที่ผมเชื่อเสมอว่า หากเราสามารถสร้างพื้นที่ ในการสื่อสาร บอกเล่า บอกกล่าว และถ่ายทอดความคิดเห็นร่วมกันได้ น่าจะเป็นช่องทางเลือกที่สำคัญ ในโลกที่เรามีคำถามต่อสื่อแขนงอื่น ต่อสื่อสารมวลชนหลัก ของหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ผมเชื่อเสมอว่า มิติ ทิศทาง และพื้นที่ ของชุมชน GOTOKNOW มีคำว่า โอกาส และศักยภาพ ที่พร้อมจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ใหม่ในสังคมไทยได้อีกมากมายครับ ขอบคุณมากครับ สำหรับมิตรภาพ และมิตรไมตรี ที่มอบให้กันเสมอมาก ปล.เมื่อ เดือน สองเดือนที่แล้ว มีงานสำคัญที่ต้องขึ้นไปสัมภาษณ์ คณะละครชุมชน ละครเยาวชนที่เชียงใหม่ แต่ติดขัดปัญหาเรื่องระยะเวลา ที่ไม่อำนวย เดิมตอนแรกว่าจะโทรศัพท์หาคุณเอก เผื่อได้ไปนั่งพูดคุย พบปะหน้าตา แต่ติดปัญหาเรื่องเวลา เลยกะว่า ช่วงไหนว่างๆ ขึ้นไปเชียงใหม่ แล้วไม่มีธุระใดเร่งด่วน จะหาโอกาสพบเจอสักครั้ง ครับ ส่วนที่มากรุงเทพฯ นั้น อาจจะไม่ค่อยได้พบเจอแถว ละแวก สวนเงินมีนา เพราะนานทีผมจะแวะเข้าไปครับ ส่วนใหญ่ที่ไปบ่อยที่สุด คือ ร้าน Hemlock ถนนพระอาทิตย์ กับ ร้านหนังสือเดินทาง ซึ่งย้ายไปตั้งบริเวณ ใกล้หอศิลป์สิริกิติ์ เชิงสะพานผ่านฟ้าฯ ไว้โอกาสเหมาะสม คงได้พบปะสนทนา สักคราว นะครับ คุณเอก ขอบคุณมากครับ
คำตอบ