แนวคิดกับแนวทางปฏิบัติ

คำถามที่อยากรู้คำตอบ
อาจารย์คิดว่าในกรณีที่มีเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนน้อยลงมีสาเหตุมาจากอะไร สำหรับท่านแล้วมีวิธีการหรือไม่ อย่างไรที่จะทำให้มีเด็กเข้าเรียนเพิ่มขึ้นและทำให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนของท่าน
คำตอบ
not yet answered
บ้านไร่สวนเกษตร

ระบบเป็นอย่างไร????ใครแนะนำวิธีการแลกเปลี่ยนได้บ้าง...ครับ ช่วยแนะนำหน่อยเด้อ