การเบิกค่าเช่าบ้าน

สุคนธ์ทิพย์
ดิฉันบรรจุเป็นข้าราชการครู เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2540 ที่กรุงเทพมหานคร และ ปี พ.ศ. 2544 ข้าพเจ้าได้ย้ายไปเป็นครูที่จังหวัดพิษณุโลก (อาศัยอยู่บ้านบ้านพักครู) ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ข้าพเจ้าได้ย้ายมาที่จังหวัดปทุมธานี ( ซึ่งไม่มีบ่านพักครู )อยากทราบว่าดิฉันมีสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านหรือไมค่ะ
คำตอบ
not yet answered

บ้านคุณครูอยู่ที่ไหนหละครับ ที่ย้ายคือย้ายกลับบ้านหรือป่าว ถ้าบ้านอยู่ใกล้ก็ไม่นาจะเบิกได้นะครับ

ดิฉันเป็นข้าราชการครูพ.ศ.2526 ย้ายไปต่างจังหวัด พ.ศ.2529 ไม่ขอเบิกค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2550 ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการต่างอำเภอและสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ เมื่อขอย้ายอีกครั้ง มีคำสั่งย้ายแต่ไม่ใช่โรงเรียนที่ต้องการจะย้ายในอำเภอที่ขอย้าย ดิฉันจะมีสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่