วิธีส่งglisterพร้อมๆกัน

ขอขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ที่ส่งข้อความให้กำลังใจค่ะ อาจารย์ทำอย่างไรจึงส่งข้อความให้กับblockerได้หลายๆคนค่ะ
คำตอบ