รายงานตัว

วิ
วันที่จะไปรายงานตัวต้องใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียยนเดิมหรือว่าใส่ชุดนักศึกษาไปคะ
คำตอบ