ค่าใช้จ่าย

กิ๊ฟ
อยากทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการเข้าศึกษาของคณะนี้ ในชั้นปีที่1ภาคปกติไม่ใช่นานาชาติ
คำตอบ