ทดสอบการสอบถาม

ขอเชิญท่านที่มีข้อคำถาม ปัญหาในการทำงานสาธารณสุข หรือ อื่นๆ สอบถามข้อมูล ได้ที่นี่
คำตอบ