ลงรุป

  • น้องออตลองใช้รูปขนาด 120x160 pix
  • ลงรูปออตนะครับ
คำตอบ
not yet answered
ออต ญาณพิสิษฐ์
เดี๋ยวต้องหารูปใหม่ครับ เพราะรูปเก่าเล็กมากหากขยายต้องแตกแน่ ๆ เอาไว้ค้นเจอแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับ ขอบคุณนะครับ