ทุนมนุษย์ Human Capital

สวัสดีค่ะ อาจารย์ยม เรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับ ทุนมนุษย์ เป็นอย่างไร ดิฉันเข้ามาทำงานด้าน ทรัพยากรมนุษย์ นายบอกว่า ให้หาทางพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
คำตอบ

ผมแนะนำให้ท่านผู้ถามอ่านหนังสือ การจัดการทุนมนุษย์  หาซื้อได้ตามร้าน ซีเอ็ดบุ๊คส์  ครับ  ท่านควรจะต้องทำความเข้าใจถึงความหมายของคำว่า ทุนมนุษย์ ว่าคืออะไร  และมีวิธีการจัดการอย่างไร  ในหนังสือเล่มนี้ บอกไว้ดีมาก เป็นหนังสือเกี่ยวกับ "การจัดการทุนมนุษย์" ที่ดีทื่สุดในเมืองไทย ขณะนี้ เล่มละ 220 บาท ถูกมากครับ ที่สำคัญ อาจารย์ผู้เขียน ท่านทำเรื่อง ทุนมนุษย์จริงจัง และทำมานานแล้ว เป็นรูปธรรม นำไปปฏิบัติได้ครับ  และนี่เป็นบางตอนของหนังสือ "การจัดการทุนมนุษย์"  ของ ศ.ดร.บุญทัน ผมนำมาให้อ่านเป็นตัวอย่างครับ ยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์ (Human capital strategy)

  1. หาคนดีมาผูกใจให้อยู่ในองค์การอยู่
  2. เรียนรู้และการพัฒนา
  3. การจัดการและภาวะผู้นำ
  4. การจัดการทุนมนุษย์
  5. การทำงานจากทุนมนุษย์

 

Hcm