รายงานฝึกงาน

รายงานฝึกงานกำหนดส่งวันที่เท่าไหร่ กี่หน้า รูปแบบยังไงครับ
คำตอบ
  • กำหนดส่งก่อนวันที่ 2 ค่ะ ก็คือเส้นตายวันสุดท้ายคือวันที่ 2 ส่งก่อนก็ได้ 
  • จำนวนไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4
  • ส่วนรูปแบบนั้นก็สามารถทำตามได้ตามแบบตัวอย่างในคู่มือที่ทางภาคได้แจกไปในวันปฐมนิเทศฝึกงานที่ผ่านมาค่ะ