กำหนดการประฃุม ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ วันนี้เริ่มกี่โมงครับ?

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมนาภาคีเครือข่ายพระสงฆ์ วันที่ 13 พ.ค.51 (วันนี้)
พอดีว่าอยากจะทราบกำหนดการประชุมของวันที่ 13 พ.ค.2551 ว่าเริ่มตั้งแต่เวลากี่โมงครับ เนื่องจากว่าหนังสือที่ส่งมาไม่ได้กำหนดเวลาเอาไว้ครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ