เฮฮาศาสตร์ คืออะไร?

ครรชิตพล
รบกวนถามคุณมะปรางเปรี้ยวว่า เฮฮาศาสตร์ คืออะไร? จากที่ได้อ่านบล็อกของหลายๆท่านยังไม่ค่อยเข้าใจว่าแท้จริงแล้ว เฮฮาศาสตร์ เป็นองค์กร วิชาเรียน โครงการ หรือเป็นการรวมกลุ่มรูปแบบไหน? มีวัตถุประสงค์เพื่อะไร? และถ้าต้องการเข้าเป็นสมาชิกต้องทำอะไรบ้าง? รบกวนด้วยนะครับ ^^
คำตอบ

สวัสดีคะ

เฮฮาศาสตร์ เป็นชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม ของสมาชิกกลุ่มหนึ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผ่านบล็อก และได้ขยายผลไปจัดกิจกรรมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนกันคะ

โดยผู้เข้าร่วมนั้น ก็เป็นใครก็ได้ ซึ่งเป็นสมาชิกใน Gotoknow.org ซะส่วนใหญ่คะ

ลองอ่านเพิ่มเติมที่บันทึก http://gotoknow.org/blog/sutthinun/115591 <--- เป็นบล็อกของพ่อครูบา ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างกลุ่มเฮฮาศาสตร์ขึ้นมาคะ

หากสนใจเข้าไปแลกเปลี่ยเนเรียนรู้ อยากเข้าไปสมาชิกในกลุ่ม ก็เพียงแต่เข้าไปแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น กับสมาชิกในกลุ่ม หรือหากพอมีเวลาก็ลองเข้าไปร่วมกิจกรรมบ้างก็ได้คะ

ลองอ่านบันทึกเพิ่มเติมที่

ลองอ่านดูนะคะ