ใคร่ขอความอนุเคราะห์ช่วยตอบคำถาม

มานะศักดิ์
1.ผมได้ยินว่าทุนผู้มีรายได้น้อย ทางรัฐบาลเขายกเลิกแล้วจริงหรือเปล่าครับ 2.ถ้าจริงแล้วบางมหาวิทยาลัยทำไมเข้าได้รับทุนกันละครับ 3.ถ้าไม่จริงแล้วทางรัฐบาลจะมีการสนับสนุนทุนนี้ต่อหรือเปล่าครับ 4.ถ้าสนับสนุนต่อแล้วผู้ที่ได้รับทุนเดิมจะได้หรือเปล่า หรือคัดเลือกผู้รับทุนใหม่ครับ
คำตอบ