เสียใจไม่ได้เจอกัน

ตอนกลับมาผ่านมาขอนแก่นไหมคะน้องเอก พี่มัวแต่ยุ่งเลยไม่พบกัน
คำตอบ