ประเด็นร้อน คือ เรื่องข้าวครับ

อยากถามว่า นานาประเทศที่สั่งระงับการส่งออกข้าว มีประเทศจาก อินเดีย เวียดนาม บราซิล จีน และอีกหลายประเทศ ล้วนทำให้ ชาวโลกที่เป็นประเทศที่เดือดร้อน มี 36 ประเทศทั่วโลก มากที่สุดคือ อัฟริกา รองมาเป็นประเทศในเอเชีย ยุโรบน้อยที่สุด 1 ประเทศ รวมถึง สหรัฐ ขณะนี้ ห้างดังของอเมริกา ประกาศจำกัดการซื้อข้าวถุง ให้สมาชิกซึ้อข้าวถุงได้ครั้งละ 4 ถุง เป็นประกาศที่ชัดเจนทั่วประเทศ ถามว่าในภาวะวิกฤตข้าวแพงนี้ ประเทศไทยเรายังไม่ได้จำกัดการซื้อข้าวถุง(ข้าวสาร) และไม่ระงับการส่งออกข้าว จะเป็นผลดีสำหรับประเทศไทย (นายทุน หรือชาวนาอย่างไร)
คำตอบ

การระงับการส่งออกข้าว เป็นสิ่งที่ประเทศที่ส่งออกข้าวเหล่านั้นได้ประเมินแล้วว่า เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศแล้ว จึงส่งออก ....มิได้ทำหน้าที่อย่างประเทศไทยเรา เหตุผลเพราะว่า ประเทศหลายประเทศจะอิงการค้าข้าวแบบ การค้าล่วงหน้า...บางประเทศจะอิงการค้าแบบถาวร(ยึดถือการค้าที่ไม่มีการปรับราคาตามกลไกของตลาด) เช่นประเทศมาเลเซียจะยึดการค้าแบบถาวร (เพราะเขาปลูกข้าวไว้ขายอย่างเดียว) ส่วนการบริโภคจะนำเข้าจากประเทศไทยตามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลัก...

ที่ผ่านมาเป็นการสะดุดของการส่งออกข้าวของกลุ่มประเทศค้าข้าวมากกว่าครับ...จึงทำให้ราคาข้าวสารถีบตัวสูงขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจน..แต่อนาคตคงไม่ได้ใช้วิธีนี้อีก เพราะว่า  ถ้าต้องการปั่นราคาข้าวก็จะใช้วิธีนี้ครับ ปั่นได้ครั้งเดียวครับ ไม่สามารถกระทำได้ตลอด...เพราะมีFTAกันอยู่ครับ....จะสังเกตเห็นว่า ตอนนี้เวียดนามก็กลับมาส่งออกข้าวอีกแล้วในราคาที่สูงกว่าปีที่แล้ว 50 % ครับ....เหมือนกับปั่นราคาน้ำมัน แต่เพราะน้ำมันเป็นทรัพยากรที่มีวันหมด จึงกลายเป็นวิกฤตพลังงานไปด้วย ไม่เหมือนกรณีของข้าวครับ