" " ... กราบสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ .... " "

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ * อาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัย ในโลกหล้า * ดลบันดาล อาจารย์ และครอบครัวมีสุขสันต์ * สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง กายใจพลัน * และหรรษา กับทุกกิจกรรม ในชีวิต ด้วยรฤก ปู อันดามัน
คำตอบ