พี่ว่าไงค่ะ?

http://gotoknow.org/ask/matana_gotoknow/9216
คำตอบ