รออ่านคะ

สวัสดีคะ เมือ่ไหร่จะเขียนบันทึกคะ รออ่านอยู่นะคะ
คำตอบ