การเงินส่วนบุคคล

ครูผู้สอนวิชาการเงินส่วนบุคคลท่านใดต้องการสื่อการสอนบทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องการเงินส่วนบุคคล โดยใช้โปรแกรม PowerPoint ขอมาได้นะคะ จะส่งไปให้ลองใช้ค่ะ ครูตู่
คำตอบ