วิสัยทัศน์โรงแรม

tammy
อยากให้ช่วยเขียนวิสัยทัศน์โรงแรมให้หน่อย เป็นรีสอร์ทอยู่เกาะสมุยค่ะ
คำตอบ

ผมต้องขออภัยผู้ถาม ที่ตอบคำถามนี้ช้าไปหลายวัน

ผู้ถาม ฟันธงเลย  คือ ให้ช่วยเขียนวิสัยทัศน์โรงแรมให้  ระบุว่าเป็นรีสอร์ทอยู่เกาะสมุย ครับ  น่าสนใจมาก แต่ไม่ได้บอกว่า ชื่อรีสอร์ทอะไร ปัจจัยภายในเป็นอย่างไร มีอายุองค์การ เท่าไหร่ คือไม่มีข้อมูลอะไรให้ผมวิเคราะห์เลย

การเขียนบันทึก แนะนำสิ่งสำคัญหรือบันทึกต่าง ๆ ของผม โดยหลักการ ผมใช้ความรู้ในการเขียน 50% ไม่ได้ปล่อยออกกมาหมด เพราะมีเคยมีนักศึกษาที่ต้องการทำรายงาน บางท่านมักจะเอาง่าย  ๆ เร็ว ๆ ก็แกล้งถามมา พอได้คำตอบก็คือ copy ไปส่งรายงาน ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งโดยระบบ ไม่สามารถป้องกันได้  ผมจึงไม่ปล่อยภูมิออกมาหมด ต้องเก็บไว้อีก 50 %  และอาจจะไม่ตอบทันที ก็ต้องขออภัยท่านผู้อ่านทุกท่านด้วยครับ ที่ต้องทำเช่นนี้ 

การกำหนดวิสัยทัศน์ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะต้องทำการวิเคราะห์ SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในองค์การ  จุดอ่อน จุดแข็ง  นโยบายของผู้บริหารระดับสูง  สภาพปัญหาอดีต ปัจจุบัน และคาดว่าจะพบในอนาคต  ปัจจัยภายในต้องวิเคราะห์กันละเอียด ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์การ โครงสร้าง ระบบการทำงาน บุคลากร  คู่แข่งขันทางธุรกิจ ลูกค้า ปัจจุบันและอนาคตและอีกมากครับที่จะต้องทำการศึกษาเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์  แล้วจึงจะกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ ว่าจะใช้กลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจแบบใด  Customer focus, Differentiation, Cost Leadership แบบใดแบบหนึ่ง หรือจะผสมผสานบูรณาการณ์เข้าด้วยกัน

และที่สำคัญ การจะกำหนดวิสัยทัศน์ ควรให้บุคลากรในองค์การมีส่วนร่วมคิด ร่วมบริหารจัดการ  และให้ทุกหน่วยงานมีพันธกิจ เป้าหมายย่อย เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ใหญ่ขององค์การ   ตรงนี้สำคัญมาก ๆ

การเขียนวิสัยทัศน์  หากมีความรู้เกี่ยวกับการการจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างลึกซึ้ง ก็ไม่ยากหรอกครับ ผมจะเขียนให้เดี๋ยวนี้ก็ได้  แต่ไม่รับประกันว่าจะเหมาะกับองค์การของท่านหรือไม่  เพราะผมไม่มีข้อมูล ใด ๆ ประกอบ การจะนำวิสัยทัศน์ไปทำให้สำเร็จนั้น เป็นเรื่องสำคัญ สำคัญอย่างมาก เป็นเรื่องท้าทาย และที่สำคัญก็คือต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ต้องปรับองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ บรรยากาศในการทำงานต้องเอื้อให้ทำด้วยครับ

ฉะนั้น ดีที่สุด คือ การหา และการให้ความรู้ การจัดการเชิงกลยุทธ์แก่บุคลากรภายในองค์การ และองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม่ ภาวะผู้นำแล้วให้คนในองค์การ ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ครับ   อาจจะศึกษาจากองค์การที่ประสบความสำเร็จแล้ว ว่าเขาเขียนกันอย่างไร ทำกันอย่างไร ประกอบด้วย

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายหนึ่ง เคยมองการณ์ไกล ว่าต้องการเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญที่สุดของโลก  เขาก็กำหนดภารกิจสำคัญ ๆ เพื่อสนับสนุน สิ่งที่เขาต้องการในอนาคตหรือวิสัยทัศน์  และมีเป้าหมายที่ชัด วัดได้ และมีเจ้าภาพดูแลที่มีคุณภาพ  การกำหนดวิสัยทัศน์ การบริหารวิสัยทัศน์ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ครับ 

รีสอร์ทที่เกาะสมุย ถ้าผมบริหาร จัดการ คือเปิดใหม่เลยน๊ะ  ผมจะกำหนดวิสัยทัศน์ว่าเป็นรีสอร์ท ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

และเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ผมต้องการ ผมจะมีภารกิจสำคัญ ๆ คือ

  1. มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการบริการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
  2. มุ่งมั่นพัฒนาผลประกอบการและ
  3. มุ่งมั่นพัฒนา "ทุนมนุษย์" ในองค์การ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ            ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  1. ลูกค้า                          1. ความพึงพอใจของลูกค้า
  2. ผลประกอบการ              2. ผลประกอบการขององค์การ
  3. ทุนมนุษย์                     3. ทุนมนุษย์ของบุคลากรในองค์การ

 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังกล่าว ผมจะกำหนดนโยบายคุณภาพการบริการไว้ว่า "คุณภาพคือแก่นแท้ของกิจการ ซึ่งคำนึงถึงลูกค้า และพนักงานเป็นสำคัญ"   

และผมจะให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ และเน้นให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการครับ เน้นคุณภาพคน คุณภาพกระบวนการทำงาน คุณภาพองค์การ และคุณภาพการบริการ 

นี่ผมตอบเกินที่ถามแล้ว  ถ้าจะทำกันจริง ๆ คงคุยกันยาวครับ  ด้วยเวลาจำกัด ผมตอบเพียงเท่านี้ก่อนครับ  ขออภัยด้วยที่ตอบมาช้า  แต่ชัวร์ ไม่มั่วนิ่มครับ  ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านโชคดี สวัสดีครับ

อยากให้ช่วยตั้งชื่อโรงแรมให้หน่อนนะคะ

เป็นโรงแรมที่อยู่ในพิษณุโลกแบบ มีสวนสนุก มีสปาอ่ะค่ะ

อาจารย์ยม

สวัสดีคุณกัณฐิกา

 

ขอบคุณที่ให้เกียรติผมตั้งชื่อโรงแรม 

ผมคิดว่าน่าจะหารือกับพระผู้ใหญ่ในจังหวัด

ให้ท่านตั้งให้เป็นศิริมงคลกับท่านและโรงแรม จะดีไม๊ครับ