ซ่อมคอมให้ด่วนด้วย

องค์ดำ
กรุณาซ่อมคอมให้ด้วยนะครับ เพราะข้อมูลที่สำคัญหลายเรื่องยังคาเครื่องอยู่ ได้โปรดเมตตาสงสารด้วย นะครับ ขอบคุณ
คำตอบ