ติดต่อไม่ได้เลย

แอมป์
ทำโทรศัพท์หายอีกแล้ว...โทรหาไม่ได้เลย..
คำตอบ