สมุนไพรไทย

สนุมไพรที่ใช้รักษาโรคไทรอย์ มีบ้างหริอไม่ ถ้ามีคืออะไรช่วยตอบด้วย
คำตอบ