ภิกษุณีในไทย

เก๋
ขอเรียนถามว่าอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับการมีภิกษุณีในไทยค่ะ? ได้ยินมาว่ามาจางลังกาแต่ไม่ถึงไทย และในเมื่อพระพุทธเจ้าก็น่าจะให้โอกาสกับทุกเพศ ทุกวัยเท่าเทียมกัน ดังนั้นถ้าจะรับเรื่องภิกษุณีจากลังกามาอีกก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะ ในพระไตรปิฎกมีกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ไหมคะ ขอบพระคุณค่ะ เก๋
คำตอบ
not yet answered

การมีภิกษุณีในประเทศไทยเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งประกอบด้วยพุทธบริษัท 4 ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ดังนั้นไม่ควรมีการขัดขวางให้เป็นอุปสรรคใดๆ เพราะผู้ที่น่าสงสารที่สุดคือผู้หญิงนั่นเอง