การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ทำอย่างไรถึงจะจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ ในเมื่อผู้เรียนไม่ค่อยเอาใจใส่กับการเรียนเท่าที่ควร ทุกวิธีการ ทุกวิถีทาง ความรู้ก็จะอยู่กับ โรงเรียนทั้งหมด กลับบ้านไปก็ลืม พรุ่งนี้มาก็ไม่มีอะไรจะเป็นพื้นฐานได้เลย
คำตอบ

ขอบคุณ . ครูเต่ารักเมืองไทย  มากค่ะ ที่ช่วยแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ แต่ถึงแม้ว่าครูจะทุ่มเทกระบวนการเท่าไหร่ แต่ในสภาพปัจจุบันเด็กๆ มักให้เวลากับกิจกรรมอื่นๆ มาก เช่น เกมคอม  โทรทัศน์ วีซีดี  ต่างๆ  จนไม่สนใจทบทวนบทเรียน หรือการบ้านที่ให้ วิธีจะแก้ไขยังค่ะ

ครูเต่ารักเมืองไทย

ผู้เรียนไม่ค่อยเอาใจใส่กับการเรียนผู้สอนควรให้กิจกรรมทำในชั่วโมงสอนพร้อมการสอนหากอธิบายอย่างเดียวนักเรียนจะไม่ฟังเพราะว่านักเรียนยุคใหม่สมาธิสั้นต้องให้กิจกรรมทำอย่างวิชาคณิตศาสตร์หากจะต้องการอธิบายตัวอย่างก็ให้ตัวอย่างที่เป็นแบบเติมคำครูอธิบายไปหนึ่งบรรทัดให้นักเรียนเติมคำ 1 บรรทัด ให้เอกสารแบบฝึกแบบเติมคำในแต่ละบรรทัดให้เขาทำอย่างนี้ไปก่อนจนกว่าเขาจะเกิดความรู้และประสบการณ์และให้ทำซำบ่อยๆ

อย่ายอมแพ้ช่วยกันสร้างชาตินะ

Satit Sodasri

เอาใจใส่ผู้เรียนตลอดเวลาช่วยด้านการเรียนรู้ได้มากคะ