ข้อกำหนดในการส่งงาน

1.สร้างบล็อกได้อย่างน้อย 1 บล็อก 2.มีบันทึกอย่างน้อย 5 บันทึก 3.มีplanet อย่างน้อง 1 planet 4.มีบล็อกของสมาชิกท่านอื่นอยู่ใน planet ของท่านอย่างน้อย 2 บล็อก กรุณาตรวจสอบงานของท่านด้วยครับ
คำตอบ