โรงเรียนสู่วิถีพุทธแบบสี่ประสาน "บ.ว.ร.ส. "

บริหารจัดการโรงเรียนอย่างไร ให้เป็น สี่ประสาน "บ.ว.ร.ส." ให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุด
คำตอบ