เกี่ยวกับการติดตั้ง KnowledgeVolution บน Windows

ผมได้ทำการทดสอบการติดตั้งบน Windows ตามคำแนะนำที่ผมพอจะหาได้จาก บันทึก และคำถามหลาย ๆ อันของคุณหมอครับ ไ่ม่ว่าจะเป็น http://gotoknow.org/ask/chewanakin/2251 http://gotoknow.org/ask/thawatchai/2232 http://groups.google.com/group/kv-thai/browse_thread/thread/8ea05b9c4c0d0322/9f2d7fb3ed0f99d1#9f2d7fb3ed0f99d1 ผมทดสอบและทำตามทั้งหมดแล้ว ปัจจุบันผมสามารถใช้งาน Test ของ Ruby ที่ให้มาผ่าน FastCGI ได้แล้ว แต่ในส่วนของ KnowledgeVolution นั้นผมยังไม่สามารถทำงานได้ ต้องใช้งานกับ WEBrick เพียงอย่างเดียว เมื่อเรียกใช้ผ่าน FastCGI แล้วนั้นก็พบปัญหาคือ Load Error มีข้อความแจ้งว่า The specified module could not be found แล้วก็วิ่งหา Path ของ RMagick2.so เมื่อผมไปตาม path ก็พบว่ามีไฟล์ดังกล่าว เลยทำการ list ข้อมูลของ gem ที่ได้มีการติดตั้งลงไปปรากฏว่าไม่มี fcgi ครับ ติดตั้งเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านดัง Error ที่มีการกล่าวไว้ พยายามติดตั้งแล้วครับ ยังไงขอคำแนะนำเพิ่มเติมซักนิดครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ