สังสัย?

- ทำไมเป็นกวีแว่นร้าว?

-cps คืออะไร? เดี่ยวจะลองเข้าไปดู

-show รูปขึ้นอย่างไร? ครับ ลองทำแล้วไม่ show สอนหน่อยได้ใหม? ครับอาจารย์ จะขอบพระคุณอย่างสูง

คำตอบ