การจัดกิจกรรมการสัมมนา (ที่หมวกเหล็ก)

สวัสดีครับอาจารย์สุรเชษฐ จากการที่ทางนักศึกษาใน โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต (โรงเรียนบ้านเม็กดำ) ศูนย์เรียนรู้อำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีความสงสัยว่า การจัดกิจกรรมการสัมมนา (ที่หมวกเหล็ก) ในวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2551 ที่จะถึงนั้น ต้องเสียค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท มีการใช้จ่ายในรายการอะไรบ้าง? ทั้งนี้และทั้งนั้น นักศึกษาทุกท่านก็มีฐานะทางการเงินไม่เท่ากัน ผู้ที่มีรายได้มากก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยต่างก็มีปัญหา และมีจำนวนน้อยครับ โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งมีภาระในการเลี้ยงลูกและอีกหลายๆ ภาระที่ต้องรับผิดชอบ ก็โจษจันกันพอสมควรว่า เงินรวมกันแล้วนั้นจำนวนมากมายเป็นหลักแสน จะเอาไปทำอะไร? กินข้าววันหนึ่งต่อคน 150 บาท ก็มากพอแล้ว มหาวิทยาลัยฯ อื่น เวลาจัดกิจกรรมเช่นนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบ แต่มหาวิทยาลัยฯ ของเราทำไมต้องให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง นักศึกษาเขาเว้าพื้น (นินทา) กันเช่นนี้ครับ เป็นกำลังใจให้คณาจารย์ทุกท่านที่รับผิดชอบต่อ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ด้วยความเคารพ สวัสดีครับ
คำตอบ

การสัมมนาที่มวกเหล็กเป็นกิจกรรมของวิชาสัมมนาปัญหาการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง มรภ.พระนคร เป็นผู้รับผิดชอบ (ภาคฤดูร้อนมี ๒ วิชา อีกวิชาหนึ่ง คือ สปช.๒ ที่ สสวช.รับผิดชอบ เรียนที่ศูนย์เรียนรู้ในแต่ละจังหวัด)

จึงขอให้คุณคนเดินดิน (ลุ่มน้ำลำพังชู) สอบถามโดยตรงไปที่ผู้ประสานงานสำนักงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มรภ.พระนคร (ซึ่งขณะนี้เปลี่ยนจาก ดร.ณัฐพล เป็น ผศ.ดร.ปราณี) โดยตรงจะดีกว่าครับ จะได้คำตอบที่กระจ่างกว่า คนจัดสัมมนาเขาต้องมีเหตุผลของเขา ลองเสนอความเห็นของนักศึกษาไปดูซิครับ

อีกทั้งประเด็นนี้ ผมขอแนะนำให้นำคำถามนี้ไปตั้งกระทู้ที่เว็บบอร์ดของ www.rulife.net เพื่อที่ว่านักศึกษาคนอื่นหรือศูฯย์อี่นอาจมีความเห็นมาแลกเปลี่ยนกัน

คนเดินดิน

สวัสดีครับอาจารย์ สุรเชษฐ

  • กระผมเข้าไปที่เว็บ www.rulife.net แล้วครับ
  • และสมัครเป็นสมาชิกเอาไว้แล้วก็ยังงงๆ อยู่ครับ
  • คิดว่าคงอีกไม่นานถึงจะเข้าใจระบบ คือ แบบว่า นักเรียน "โขง" ครับ คิคิ...
  • ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับ