ใบประกาศวิชาชีพ ครู

ขอทราบความคิดเห็นของผู้ที่มีอาชีพครู ต่อ ใบประกาศวิชาชีพ ครู ค่ะ
คำตอบ
not yet answered
นายจิรัฏฐิ์ มามะ

ครับ การที่มีใบประกาศในมือเป็นการการันตีว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นครูซึ่งสามารถนำไปสอนเด็กและบรรลุตามเป้าหมายได้ เพราะถ้าไม่มีใบประกาศทางสังคมบ้านเราไม่ยอมรับผู้นั้นมาเป็นครู