ยินดีกับ..คนเก่งค่ะ...

...ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๑๒ ค่ะ..ในการสร้างบ้านได้สำเร็จแล้ว เก่งจริง ๆ ค่ะ... ...หากน้อง ๑๒ จะตอบคำถามพี่ ขึ้นไปข้างบนนี้ ที่ ๑.เมนูลัด ๒.จัดการกับคำถาม ๓.คลิก..และตอบ (ตามที่หัวใจสั่งการค่ะ..อิ.อิ) ...แรก ๆ พี่สงสัยมากค่ะ..กับ..อิๆ..อุๆ..หุๆ..คริๆ ฯลฯ ...ตอนนี้ตัวเองก็ติดซะแล้ว...อิ ๆ
คำตอบ
not yet answered
ศน.อ้วน

..น้อง ๑๒..ขา

  • หากน้อง ๑๒ ตอบแล้ว ...