สุขสันต์วันเกิดครับ...

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ... เต็มเปื่ยมด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิดในทุก ๆ วันของการดำเนินชีวิตนะครับ...
คำตอบ