สงสัย

คุณครูกระดาษหย่ะ******** อุ๊ยของโทรค่ะคุณครูกระดาษทราย ขออภัยค่ะรูปที่ขึ้นไม่ดึงดูดเลย คนเลยเข้าเบิงน้อยนะคะ
คำตอบ