คิดถึงครับ และมีเรื่องรบกวนด้วย

อาจารย์ครับ ผมได้รับการทาบทามข้ามปี ตอนแรกนึกว่าเขาลืมไปแล้ว วันนี้ได้รับเมล์ บอกว่ายังจะให้ไปทำให้อยู่ เรื่องดังกล่าวคือ ... เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ปรับความคิด เพื่อทำงานอย่างมีความสุข” ในวันเสาร์ ที่ 10 พ.ค. 51 เวลา 9.00-12.00 น.เป้าหมายเขาบอกมาว่า ... เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่พนักงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวัน 3 ชั่วโมงเท่านั้นครับอาจารย์ .. แทนที่จะเป็น 2-3 วัน คิดได้แบบตื้อๆ ตันๆ เลยใคร่ขอความเห็นว่า ข้าน้อยควรจัดการประการใดดี ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ ปล. ชอบรูปหน้า 29 ในหนังสือ บันทึกไม่ลับฯ จัง ซื้อมาตั้งแต่ออกหมาดๆแล้วครับ และมักจพกติดตัวยามเดินทาง อ่านน้อยๆ คิดมากๆ สนุกและเพลิดเพลินดีครับ
คำตอบ