ส่งคำขอบคุณจากใจ

ศน.อ้วนเองค่ะ...
ขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่อบอุ่นและน่ารัก..อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอค่ะ...
คำตอบ

          เพราะว่า..   

  ...ความงดงานนี้มีชื่อว่า มิตรภาพ...

...ไม่อาจทราบว่า ล้ำค่า สักเพียงไหน...

...รู้แต่เพียงต้องดูแล ด้วยหัวใจ...

...และใส่ ความห่วงใย ให้ทุกวัน...

 (จนกว่าจะเบื่อกันไปข้างหนึ่งเลยค่ะ..)

หวานซ้า.....

มิตรภาพ ย่อม งดงาม เหนือความรัก

ใครประจักษ์ ย่อมรู้ค่า ว่า เพียงไหน

รักเหนือรัก ที่ ล้ำค่า กว่าสิ่งใด

คือ หัวใจ ที่เป็นมิตร คิดรักกัน