ถามกฎข้อบังคับแรงงานเพิ่มเติม

สุรีรัตน์

อาจารย์คะ

ดิฉันขอรบกวนถามอาจารย์ ดังนี้ค่ะ

1.ข้อบังคับเกี่ยวกับการจ้างแรงงานพิการว่าต้องจ้างกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพนักงาน

2.ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเป็นอัตราส่วนเท่าไรตามกฎหมายฉบับณ.ปัจจุบัน

    รบกวนตอบด่วนด้วยค่ะ เนื่องจากเข้าไปดูในพระราชบัญญัติฉบับปัจจุบัน ก็ไม่พบ ดังนั้นรบกวนอาจารย์ให้ความกระจ่างด้วยค่ะ

 

                      ขอบคุณมากค่ะ                

คำตอบ

ต้องขออภัยด้วยที่ เข้ามาตอบช้า ครับ เนื่องจาก ติดงานจริง ๆ

เกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ ผมแนะนำให้ศึกษาทำความเข้าใจจากเว็บดังนี้

ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ | National ...

7) กฎกระทรวงกำหนดสัดส่วนการจ้างงานคนพิการของสถานประกอบการเอกชน พ.ศ. ... 7.4 กฎหมายใหม่ตามยุทธศาสตร์สังคมที่กำลังเตรียมเสนอครม. รอบที่ 1 (7ฉบับ) 1) พ.ร.บ. ...
www.humantrafficking.go.th/news/news_detail.php?news_id=237 - 37k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

คู่มือการจ้างงานคนพิการสำหรับสถานประกอบการ. - 18:52

รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - แสดงเป็นแบบ HTML
คู่มือการจ้างงานคนพิการสำหรับสถานประกอบการ. (Tuesday, 13 November 2007) - - แก้ไขล่าสุดเมื่อ (). (2546). ...
cmusped.edu.cmu.ac.th/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=584 - หน้าที่คล้ายกัน

การศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่มือการจ้างงานคนพิการสำหรับสถานประกอบการ. ... จ้างงานคนพิการไม่ยากอย่างที่คิด : คู่มือการจ้างงานคนพิการสำหรับสถานประกอบการ. ...
cmusped.edu.cmu.ac.th/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=21&Itemid=0&limit=... - 21k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
ผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก cmusped.edu.cmu.ac.th »

งานคนพิการ

จ้างงานคนพิการไม่ยากอย่างที่คิด : คู่มือการจ้างงานคนพิการสำหรับสถานประกอบการ. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. ...
webindex.mjob.in.th/search.php?keyword=%A7%D2%B9%A4%B9%BE%D4%A1%D2%C3 - 65k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

 

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย :: www.ieat.go.th

ขอเชิญชวนประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการและองคืกรดีเด่นที่ให้ ... เพื่อแนะนำโอกาสและช่องทางสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือตอน ...
www.ieat.go.th/index_thtest.php?lang=th&lang=th&CLmIEAT2=4 - 49k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

กฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ : ประเด็นสิทธิของคนพิการ

... เรียกร้องให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับสถานประกอบการที่จ้างแรงงานพิการ โดยเสนอให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติระบบสัดส่วนการจ้างงานคนพิการเช่นเดียวกับภาคเอกชน ...
www.ryt9.com/news/2004-03-26/13413588/ - 59k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

[DOC]

เริ่มต้นกับคนพิการ เพื่อสิทธิและโอกาส

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - แสดงเป็นแบบ HTML
แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศใช้พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ... ประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องการจ้างงานคนพิการที่ ออกตามความใน พ. ...
www.braille-cet.in.th/.../document/view-document.php?library_id=2728&lang=en&pid=2721&title= - หน้าที่คล้ายกัน

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการ ...

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - แสดงเป็นแบบ HTML
ผลการวิจัยพบว่าคิดเห็นของผู้บริหารสถานประกอบการที่มีต่อการจ้างงานคนพิการ พบว่า ... การมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับคนพิการ, และกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ...
www.rs.mahidol.ac.th/thai/file/pre_name2/2548/Sorya.doc - หน้าที่คล้ายกัน

กระทรวงแรงงาน :: Ministry of Labour

ปลัดแรงงานส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ. กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับคนพิการ ... แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาก็มีกฎหมายคือพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้ ...
www.mol.go.th/info_feb2307.html - 78k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

ส่วนเรื่อง การอบรม  ที่ถามมา แนะนำให้เข้าไปศึกษาข้อมูลจากเว็บดังนี้ ครับ

 

รายละเอียด

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - แสดงเป็นแบบ HTML
ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายใหม่..... และยอมรับทักษะของคน. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการทุกๆ ด้าน ทั้งความรู้ความสามารถ สุขภาพ ...
intranet2.off.fti.or.th/up-download/iso/QM-GN-001.doc - หน้าที่คล้ายกัน
XLS]

ข้อเสนอ รง

รูปแบบไฟล์: Microsoft Excel - แสดงเป็นแบบ HTML
กระทรวงแรงงานร่วมกับสถานประกอบกิจการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานเน้นการปฏิบัติ 70 - 80 ..... ศ.2545 สามารถลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ 200% ...
www.dsd.go.th/index.php?option=com_docman&Itemid=&task=doc_download&gid=27 -
หน้าที่คล้ายกัน
หากถามว่า “จำเป็นแค่ไหนที่จะต้องจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานลูกจ้างในสถานประกอบการ” เชื่อว่าทุกคนคงจะตอบเหมือนกันว่า “มีความจำเป็นมาก” แต่ถ้าถามต่อไปว่า ...
www.dharmniti.co.th/Varity/View.php?ID=58&Id=58&page= - 51k -
หน้าที่คล้ายกัน

[

การจัดอบรมลูกจ้างในสถานประกอบการ มีความจำเป็นแค่ไหน?

หากถามว่า “จำเป็นแค่ไหนที่จะต้องจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานลูกจ้างในสถานประกอบการ” เชื่อว่าทุกคนคงจะตอบเหมือนกันว่า “มีความจำเป็นมาก” แต่ถ้าถามต่อไปว่า ...
www.dharmniti.co.th/Varity/View.php?ID=58&Id=58&page= - 51k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน