อยากทราบ

สุกัญญา พิมพ์วัน

วันที่  26  เมษายน  2551  ที่คณะการท่องเที่ยวฯของ มมส.  นัดนิสิตปี  1  ไปเตรียมความพร้อมไม่ทราบว่าให้ใส่ชุดอะไรไปค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ไปจะได้ไหมค่ะ

คำตอบ