หมวดครอบครัว พรบ.ขัดกัน

TKmix

ขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายมาตรา20พรบ.ขัดกันฯเพราะไม่แน่ใจว่ามาตรา20ว2เป็นบทยกเว้นของมาตรา20ว1  หรือว่าสามารถใช้ได้ทั้งสองวรรค  และกรณีสมรสในสถานทูตด้วยครับ

 

คำตอบ
not yet answered
Archanwell

ในประการแรก คงต้องตอบว่า ๒๐ ววรค ๒ คงมิใช่ข้อยกเว้นของ ๒๐ วรรค ๒

แต่เป็นบทเสริมมากกว่าค่ะ

Archanwell

เขียนเรื่องมาตรา ๒๐ ไว้นานแล้วค่ะ

เลยเอามาให้อ่านกันค่ะ

มาตรา ๒๐ แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ : บทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อเลือกกฎหมายกำหนดแบบแห่งการสมรส

http://learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-private-international-law/146846