มาเล่นกายกรรมทางสมองกันกับมาตรา ๗ ทวิ ค่ะ มาดูตารางแสดงการจัดการปัญหาคนเกิดไทยแต่ไม่มีสัญชาติไทย

ตารางแสดงคนที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทย

และถูกถือเป็นคนผิดกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

โดย มาตรา ๗ ทวิ วรรค ๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งถูกเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

มาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

และร่างมาตรา ๒๒ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑

(ฉบับยังคิดไม่เสร็จ)

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

เชิญอ่านค่ะ

http://gotoknow.org/file/archanwell/view/154498

คำตอบ
not yet answered

. Yunnan Man
เมื่อ ส. 01 มี.ค. 2551 @ 14:16
561790 [ลบ]

สวัสดีครับ มีคำถามดังนี้ครับ

พ่อเป็นจีน แม่เป็นจีน เข้ามาเมืองไทยทำธุรกิจ

นำเข้าส่งออก มีวีซ่า และWork permited เรียบร้อย เข้ามาอย่างถูกต้อง อยู่เมืองไทยมา 3 ปีแล้ว

ขอถามครับ

ถ้าคลอดลูกที่เมืองไทย จะได้สัญชาติไทยหรือเปล่าครับ

และจะส่งลูกเรียนต่อในเมืองไทยได้ไหมครับ

และถ้าลูกประสงค์จะถือสัญชาติไทยต่อไปในอนาคตจะได้ไหมครับ

ขอบคุณมากครับ

Archanwell

http://gotoknow.org/blog/stateless-and-nationalityless-management-by-law/168580

Yunnan Man คลิกเพื่อดูคำตอบได้ค่ะ