เพราะความเข้าใจ

ก่อนจะทำอะไรต้องทำความเข้าใจก่อน เริ่มที่ตัวเรา สิ่งที่เราจะทำ ผู้ที่เราจะสัมพันธุด้วย ถ้าเข้าใจตรงกันทุกปัญหาไม่ต้องมีคำอธิบาย ก็สามารถเข้าใจกันได้  ถ้าทำอย่างนี้ได้ จะมีปัญหาได้อย่างไร

คำตอบ