มาอ่าน พ.ร.บ.การทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ กันค่ะ

มาตั้งข้อสังเกตกันค่ะว่า มีอะไรแตกต่างไปจากของเก่า

http://gotoknow.org/file/archanwell/view/154279

 

คำตอบ