ขอคำแนะนำ

ทำอย่างไรเมื่อต้องสอนนักเรียนทั้ง 6 ชั้นคนเดียว
คำตอบ