เอกสารเกี่ยวกับการจัดการประชากรที่อยากให้นักศึกษาอ่านค่ะ

ตอบอาจารย์อารดาเรื่องสัญชาติไทยของหญิงเชื้อชาติจีนที่เกิดในประเทศไทยและของบุตรที่เกิดนอกประเทศไทย
โปรดคลิก URL ดังต่อไปนี้ค่ะ
http://gotoknow.org/blog/people-management/167370

คำตอบ
not yet answered
Archanwell

นายพูนผล แซ่เจียม หรือนายเจียม ต้าวชวง : คนเกิดในไทยใน พ.ศ.๒๔๘๐ ซึ่งแพ้คดีร้องขอพิสูจน์สัญชาติไทยใน พ.ศ.๒๕๔๓

http://gotoknow.org/blog/people-management/168448