การทำ K-sharing ทำอย่างไรบ้าง

การทำ k-sharing  มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

รบกวนคุณเด่นชัย  อธิบายให้ทราบเป็นขั้นๆด้วย

คำตอบ
not yet answered
เด่นชัย

ผมอยากให้ไปดู TUNA  Model  ที่ อ.ประพนธ์เขียนไว้นะครับ

เราสามารถนำหลักการนี้ไปใช้ในงานคุ้มครองผู้บริโภคได้

เด่นชัย

หัวปลา  = เป้าหมาย

ตัวปลา = k-sharing

หางปลา = ความรู้ที่เกิดจาก K-sharing