แวะเยี่ยม

wiwaga
แวะมาเยี่ยมเฉยๆ และสงสัยว่าทำไมพุงน้อย
คำตอบ