หัวข้องานวิจัยด้ารคอมพิวเตอร์ใครมีความรู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ

อยากได้หัวข้อวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ใครใจบุญช่วยแนะนำหน่อยครับ
คำตอบ