ค่ากำลังไฟฟ้าความร้อน

ก่อนอื่นหนูต้องขอสวัสดีคุณวรวุฒิก่อนนะค่ะ

หนูชื่อนส.ดารากร  หาญยุทธ เป็นนิสิตที่กำลังทำ sinior project เกี่ยวกับ การหาค่าสัมประสิทธิ์ซีเบ็คในแร่ธาตุ โดยวิธีการทดลอง จะนำแร่ธาตุต่าง ๆ เช่นแร่silicon(ผง) cobalt(ผง) silver (เม็ด) aluminuim(ชิ้น)จากที่ทำการวัดที่เป็นผงแต่ละครั้ง 5 ครั้ง ทุกครั้งได้ค่าซีเบ็คเท่ากันทั้งที่ปริมาณไม่เท่ากัน คิดว่าปริมาณไม่ไม่ผลต่อค่าซีเบ็ค แต่ธาตุที่เม็ด และชิ้นก็คิดว่าขนาดความยาว และความหนาจะไม่มีผล แต่ไม่ทราบว่าเป็นเเพราะอะไร หนูจึงอยากถามว่าถ้าเราจะอธิบายว่า ปริมาณ ขนาดความยาว และความหนา ของวัสดุที่นำมาวัดมีผลหรือไม่ เราสามารถใช้ทฤษฏี กฏหรือหลักการทางฟิสิกส์ของใครมาอธิบายได้บ้างค่ะ

คำตอบ

สวัสดีครับ คุณดารากร หาญยุทธ

ต้องขอโทษด้วยนะครับ ที่ตอบช้ามากไปหน่อย สมัครสมาชิกแล้วช่วงเวลานั้นไม่ค่อยมีเวลาเลย ช่วงประมาณสองปีที่ผ่านมางานแยะมาก จึงไม่ทราบว่าคำถามจากคุณดารากร... ส่วนคำถามเกี่ยวกับค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนหรือค่าสัมประสิทธิ์ซีเบ็คของวัตถุ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเคยทำวิจัยเมื่อประมาณ 17 ปีที่ผ่านมานานมากแล้ว เรื่องการวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนของพอลิพิรโรล์ที่สังเคราะห์แบบเคมีที่อุณหภูมิต่างๆ ซึ่ง พอลิพิรโรล์ นี้เป็นพอลิเมอร์ที่นำไฟฟ้าได้ ค่าที่วัดได้พอๆ กับค่าของทองแดงที่เดียว ซึ่งตามนิยามหรือทฤษฎีค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนนี้จะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิที่ด้านตรงข้ามกันของวัตถุ โดยวัดค่าโวลเตจที่เกิดขึ้นจากการทำให้ด้านตรงข้ามกันของวัตถุมีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน แล้วนำมาคำนวณหาอีกที ณ เวลานี้ คุณดารากร คงทำ Sinior project เสร็จ มีผลเป็นอย่างไร นำมาเล่าให้อ่านกันบ้างก็ได้นะครับ

วรวุฒิ